Donorschap

Let op: Onderstaande info richt zich alleen op mannelijke zaaddonoren. OneWish biedt geen mogelijkheid voor het aanbieden als- en zoeken naar een draagmoeder of eiceldonor. 

Via OneWish ben je een bekende donor
Wanneer je donor bent via OneWish betekent dit dat jij een ‘niet-anonieme’ donor bent. Je ontmoet de wensmoeder(s) persoonlijk en jullie leren elkaar persoonlijk kennen. Tijdens het kennismakingsproces wordt jouw identiteit bekend voor de wensouder(s) en andersom wordt de identiteit van de wensouder(s) bekend voor jou. Je aanmelden als anonieme donor is niet toegestaan

Wat is het verschil tussen een donor en een co-ouder?
Bij donoren is er sprake van een beperkte rol op de achtergrond, zonder opvoedende rol. Als donor heb je geen rechten en geen zorg of financiële plichten.  Jij doneert jouw zaad aan de ontvanger. Dit is dan ook direct het verschil tussen een donor en een co-ouders. Bij co-ouderschap delen jullie de zorg(plicht) en in kleine of grote mate gezamenlijke opvoeding.

Hoe word je donor?
De kennismakingsfase met de wensmoeder of wenskoppel is meestal verspreid over een aantal weken of maanden. Soms spreken leden al snel met elkaar af en maken snel stappen, anderen trekken daar 1,5 jaar voor uit. Dit is aan jullie. Het begint meestal door het sturen van berichten naar elkaar, appen of (video)bellen en (even) later spreek je persoonlijk met elkaar af. Daarna zijn de officiële stappen een donorcontract opstellen, tekenen en vervolgens de inseminatie.
Een donor heeft geen vaderschapsrechten en –plichten; een juridisch vader (verwekker) juridisch gezien wel.

De wijze van bevruchting.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: bij inseminatie spreek je van een donor, en bij seks/geslachtsgemeenschap van een (juridisch) vader. Via OneWish doneer je jouw zaad in een potje waarna het door de wensmoeder zelf (of haar partner) wordt ingebracht middels een spuitje. Een donor insemineert dus niet het zaad is dan ook niet in de ruimte aanwezig.

Hoe zit dat? De Nederlandse wet kijkt naar de wijze waarop een zwangerschap tot stand is gekomen. Dit betekent dat er een duidelijk onderscheid is tussen een ‘donor’ en een ‘verwekker’. Een ‘donor’ is een man die zijn zaad doneert, dus ter beschikking stelt aan een ontvanger. Dat het doel van de donatie is het doen ontstaan van een kindje, betekent nog niet dat de zaaddonor daarmee een ‘verwekker’ is geworden. Om een verwekker te zijn is het nodig dat een daad wordt verricht die de verwekking van het kind tot gevolg heeft. Met deze ‘daad’ wordt bedoeld de geslachtsgemeenschap welke een zwangerschap tot gevolg heeft.
Via de natuurlijke weg zaad ‘doneren’ bestaat niet! Het is belangrijk dat ook een (potentieel) donor en wensmoeder zich dit realiseert. Beide partijen moeten er bij OneWish van uitgaan dat bevruchting niet via de natuurlijke weg ontstaat. Wanneer de bevruchting wel is ontstaan via de natuurlijke weg/door seks dan kun je geen donorcontract meer opstellen met alle juridische gevolgen van dien. Een notaris zal je in dat geval niet helpen omdat de overeenkomst ongeldig is.

Bevruchting via zelf-inseminatie

De donor heeft een zaadlozing en vangt dit op in een potje. Nadat het zaad in het potje zit overhandig jij als donor het zaad aan de wensouder en zij brengt het verse zaad zo snel mogelijk in (binnen 5 tot uiterlijk 60 minuten). Dit doet zij (of haar partner) met behulp van een spuitje. let op: na 1 uur is het zaad niet meer van voldoende kwaliteit dus houd hier rekening mee met een afspraak maken en de locatie.

KID  staat voor kunstmatige inseminatie met donorzaad. Binnen 12 maanden is zo’n 85% van de wensmoeders zwanger. Inseminatie met ‘vers zaad’ geeft over het algemeen een hogere kans op een zwangerschap, namelijk gemiddeld 15 tot 25% per inseminatie (wanneer er geen vruchtbaarheidsproblemen spelen). Ook speelt de leeftijd van zowel de wensmoeder als de donor hierbij een rol.

Risico’s bij verwekking via de natuurlijke weg
Bij bevruchting via de natuurlijke weg spelen diverse gezondheidsrisico’s (o.a. overdracht mogelijke soa’s en erfelijke ziekten) en juridische risico’s zijn. De verwekker loopt daarnaast het risico via een vaderschapsactie gerechtelijk als vader te worden aangewezen, met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan een onderhoudsplicht voor het kind (alimentatie). Alimentatie ligt meestal rond de €1200 tot €6000 per jaar, per kind. De verwekker kan ook als juridisch ouder worden aangemerkt. Er is dan geen plek meer voor een eventueel (toekomstig) partner van de wensmoeder als juridisch ouder.

Een donor of wensvader behoort geen directe rol te spelen bij het verwekkingsmoment. Deze constructie vergt dat duidelijk mondeling én schriftelijk (via een donorovereenkomst) tussen partijen wordt vastgelegd welke de rol de donor of wensvader heeft in het leven van het kind.
Lees meer over een donorcontract/ouderschapsplan bij juridische informatie.

Onderzoek & Testen
Het is aan te raden een onderzoek te doen naar de kwaliteit van het zaad. Dit kan via je huisarts. of via een commerciële testkliniek. Daarnaast is het aan te raden een SOA test te doen.
Het overslaan van deze stappen kan resulteren in:

  • het onbewust overdragen van seksuele aandoeningen en erfelijke aandoeningen.
  • diverse pogingen tot zwangerschap zijn niet succesvol omdat het de kwaliteit van het zaad onvoldoende is en/of omdat de wensmoeder onvoldoende vruchtbaar blijkt. Dit heft mogelijke grote consequenties (qua tijd en verspilde moeite) en psychosociale impact op het leven van de wensmoeder.

Advies AMC m.b.t. SOA’s
Het AMC raadt aan om bij zelfinseminatie de donor te vragen zich te laten screenen op Hepatitis B, Hepatitis C, Lues, Gonorroe, Chlamydia en HIV. Het kan voor komen dat de donor tussentijds onbeschermd seksueel contact heeft gehad. Ik dat geval adviseert het AMC te stoppen met zelfinseminatie, de donor zich te laten testen en pas door te gaan met zelfinseminatie als alle SOA-testen goed zijn.

De leeftijd van de donor 
Mannen ouder dan 45 jaar lopen een groter risico op het krijgen van een kind met een chromosomale afwijking. Oudere mannen hebben bovendien vaker een slechtere zaadkwaliteit. Onderzoeken wijzen ook uit dat specifiek voor vrouwen in de leeftijd van 35-40 jaar de zwangerschapskans lager is wanneer de man ouder is dan 40 jaar. Dit geldt niet voor vrouwen jonger dan 35 of boven 40.  Om deze redenen adviseren klinieken een jonge donor te zoeken, maar ze beseffen dat dit niet altijd tot de mogelijkheden behoort. De maximum leeftijd die OneWish hanteert voor een donor is 59 jaar oud.

Het invriezen zaad
Na vriezen en ontdooien neemt de kwaliteit van zaad af.  Als de kwaliteit van het zaad dusdanig afneemt dat er geen kans meer is op zwangerschap, dan wordt geadviseerd met vers zaad zelfinseminatie te gaan verrichten. Als er logistieke problemen zijn die zelfinseminatie met donorzaad onmogelijk maken, dan bestaat er een mogelijkheid om het zaad in te laten vriezen.

Eisen van een kliniek
Sommige wensouders wensen dat de bevruchting via een kliniek totstand komen. Dit verzoek kan ontstaan doordat de wensmoeder assistentie wenst bij de bevruchting of er kan een achterliggende medische reden spelen. Een kliniek eist regelmatig dat wanneer zij jou als donor helpen je dan niet langer via andere wegen (zoals One Wish) mag doneren. Dit is een groot nadeel, informeer hier vooraf over. Een ander nadeel is dat een kliniek nooit met ‘vers zaad’ insemineert. Dit doen ze om het medisch risico in te dekken. Het afnemen van alle SOA testen (vooral testen op HIV) duurt 6 maanden dus pas ná deze quarantine periode van 6 maanden kunnen ze gaan insemineren met het zaad dat 6 maanden geleden is gedoneerd. Dit geeft direct het volgende nadeel; wanneer de wensmoeder via een kliniek wil werken moet zij ná de intake fase tenminste 6 maanden wachten tot de eerst mogelijk zwangerschapspoging.

Het blijkt dat tijdens de intake fase bij een donorkliniek zo’n 70-90% van alle mannen niet voldoet aan de strenge screeningseisen m.b.t. de donor én zijn zaadkwaliteit (dat ingevroren en ontdooit dient te worden). *Bron o.a.: Tomlinson et all, 2010.

Recht op afstammingsinformatie
Ieder kind heeft de geboorte het recht (en daarmee de keuzevrijheid) om zijn of haar biologisch ouder te kunnen leren kennen en eventueel ontmoeten. Dit betekent dat de wensouders en donoren kennis behoren te geven aan het kind over zijn of haar afstamming en de identiteit van de biologische ouders, bij voorkeur zo vroeg mogelijk en zeker vóór de pubertijd.

ONEWISH BIBLIOTHEEK

 Juridische informatie
 Co-ouderschap

ONEWISH KOMPAS

Bestel het werkboek of de donorovereenkomst

MEER INFORMATIE

→ Gezin na donorconceptie (donorconceptie.nl)

This function has been disabled for One Wish | Waar wensouders elkaar ontmoeten