Terug naar zoekresultaten

Hoe intelligenter de vrouw, hoe kleiner de kans dat ze kinderen heeft

1 oktober '15

Er bestaat een duidelijk verband tussen intelligentie en kinderloosheid bij vrouwen.
Hoe hoger het IQ, hoe kleiner de kans dat een vrouw kinderen heeft. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Satoshi Kanazawa van de London School of Economics. Uit zijn onderzoek blijkt dat voor elke 15 extra IQ-punten de kans dat een vrouw kinderen heeft met een kwart daalt. Eens Kanazawa de data van de Britse National Child Development Study uitbreidde naar economie en opleiding, bleef de conclusie dezelfde: hoe intelligenter de vrouw, hoe kleiner de kans dat ze kinderen had.

Uit dezelfde studie blijkt dat het aantal vrouwen zonder kinderen sinds 1990 zowat is verdubbeld. 20% van de 45-jarigen in Groot-Brittannië heeft geen kinderen, terwijl dat percentage tot 43% stijgt bij vrouwen met een diploma.

Dat heeft grote gevolgen voor de maatschappij, besluit Kanazawa in zijn boek The Intelligence Paradox: Why the Intelligent Choice Isn’t Always the Smart One:

‘Ongeveer 80% van de variantie in intelligentie wordt bepaald door genen. Intelligente ouders baren intelligentere kinderen. Intelligentie zou volgens genetische wetenschappers via het X-chromosoom worden doorgegeven aan de volgende generatie: een zoon ‘ontvangt’ de intelligentie van zijn moeder en een dochter van beide ouders. Aangezien vaders hun eigen intelligentie van hun moeders ontvangen, is de invloed van vrouwen op de gemiddelde intelligentie van onze maatschappij dus doorslaggevend. De tendens waarbij intelligente en succesvolle vrouwen ongehuwd en kinderloos blijven heeft zo een nefaste invloed op de intelligentie van de volgende generatie. Volgens deze theorie zal de gemiddelde intelligentie van de planeet met de tijd dalen als intelligentere vrouwen minder kinderen hebben.’

Mensen verwachten te veel van het leven
Uit een andere studie van sociaal wetenschapper Dr. Nattavudh Powdthavee van de universiteit van York blijkt dat het geluk dat kinderen brengen veelal op een illusie berust en dat dit de reden is waarom zo vele intelligente vrouwen voor een kinderloos bestaan kiezen:

‘Kinderen geven ons zalige, uitzonderlijke momenten, maar de dagelijkse realiteit gaat niet veel verder dan koken, wassen, brengen, halen en meningsverschillen over welke kleding ze aan moeten en hoe laat ze thuis moeten zijn. Ze geven ons ook onvoorwaardelijke liefde. Maar geluk, neen, daar heeft het weinig mee te maken.’

Mensen verwachten ook te veel van het leven. Daarom kiezen ze steeds later voor kinderen. Onderzoekers hebben berekend dat elke generatie het lastiger vindt om kinderen op te voeden dan de vorige, gewoon omdat ze meer vrijheid hebben gekend en het moeilijker vinden om die vrijheid op te geven. Vandaar het typisch 21ste eeuwse fenomeen waarbij ouders terug verlangen naar de tijd dat ze dertig waren en deden waar ze zin in hadden.

Bron: Express.be

This function has been disabled for One Wish | Waar wensouders elkaar ontmoeten