Vraag & Antwoord

OneWish is voor velen een nieuw concept. Daarom lichten we enkele essentiële, niet-alledaagse begrippen toe die terugkerend op onze website gebruikt worden;

Wensouder
Een volwassene met een kinderwens. OneWish is er voor wensouders zonder een partner waarmee zij deze wens op een biologische manier kunnen of willen vervullen. Via OneWish vind je een bekende donor of co-ouder, iemand met wie je samen je kinderwens vervult op vriendschappelijk basis, dus zonder de romantische relatie.

Co-ouder
Dit is een wensouder die de opvoeding in kleine of grote mate deelt met een andere co-ouder. Bij OneWish zijn de co-ouders ook de biologische ouder van het kind. Zij stemmen het co-ouderschap af nog vóór de geboorte van hun kind. De co-ouders hoeven geen conventionele liefdesrelatie met elkaar te hebben en ook hoeven zij niet in hetzelfde huis te wonen. Zij delen in afstemming wel in kleine of grote mate de opvoeding, zorg, financiële lasten en het geluk bijkomend aan de opvoeding van het kind.

Donor
Hiermee wordt een man bedoeld die zaad/spermadonor is voor de wensmoeder. Bij OneWish is enkel sprake van de zogeheten C-donoren. De donor kent zijn ontvanger(s) en de ontvanger(s) kent/kennen de donor. Het donorkind hoeft dus niet, zoals bij B-donoren , te wachten tot de leeftijd van 16 jaar, om de gegevens van zijn/haar biologische vader te achterhalen. Dit is in de meeste gevallen wel zo bij ziekenhuizen en klinieken, die alleen B-donoren werven. Bij C-donoren is er sprake van een beperkte rol op de achtergrond, zonder opvoedende rol. Hierin onderscheidt OneWish dan ook de donoren van de co-ouders. Bij co-ouderschap kiezen jullie samen voor ouderschap mét in kleine of grote mate gezamenlijke opvoeding.

Biologisch verwantschap / biologisch ouder
In onze context betekent dit dat een kind het DNA draagt van zijn of haar 2 biologische ouders. Dit zijn degenen wiens geslachtscellen het kind hebben doen ontstaan. Dat is de eicel van 1 wensmoeder en de zaadcel van 1 wensvader of donor.

Let op: OneWish biedt geen mogelijkheid voor het aanbieden als- en zoeken naar een draagmoeder of eiceldonor.

VRAAG & ANTWOORD

Hoe komt een zwangerschap tot stand voor leden van OneWish?

Het fundamentele concept achter OneWish is dat we een netwerk bieden waar leden andere gelijkgestemde mensen kunnen vinden die een ouder willen worden voor een kind. Er zijn vele manieren een ouder te kunnen worden, OneWish helpt onze leden met het vinden van iemand die zijn of haar kinderwens wil vervullen op een soortgelijke manier.

Veruit de meeste bevruchtingen komen tot stand via zelf-inseminatie middels een spuitje, dit betekent dat de wensouder/het wenskoppel het zaad zelf inbrengen nadat de donor zijn zaad doneert in een potje. Doneren via de natuurlijke weg bestaat niet, dan is de man namelijk de ‘verwekker’. OneWish biedt géén plek voor de weinige wensouders en donoren die hiervoor open staan, dit is tegen onze huisregels. Ook is OneWish géén site om te daten in romantische zin. Het doel is om een gezin te starten met een co-ouder (gedeeld juridisch ouderschap) of met behulp van een bekende donor.
Lees hier meer over de medische aspecten en mogelijkheden rondom bevruchting.

Ik kom op internet diverse andere sites tegen waar ik een oproep kan plaatsen of lezen, wat maakt OneWish anders dan deze sites?

OneWish is een platform gestart dat zich focust op bewustwording, informatievoorziening en connectie rondom wensouderschap en (niet-anoniem) donorschap.
Via OneWish kun je met behulp van een profiel een transparant en duidelijk beeld krijgen van wensouders en donoren. We realiseren ons dat een visueel beeld plus een beschrijving van iemands persoonlijkheid en wensen, erg belangrijk is bij de zoektocht naar de biologisch ouder van je toekomstig kind. Om deze reden werken wij met volledige profielen, lees je een uitgebreide beschrijving, kun je zoekfilters gebruiken (o.a. woonplaats, gewenst ouderschap) en zie je van leden één of meerdere foto’s. Hierdoor vergroot je de kans op een match en ben je véél minder tijd kwijt tijdens je zoektocht. Je zult veel tijd en aandacht willen investeren om iemand goed te leren kennen, voordat je de stap naar een poging tot zwangerschap wilt maken. Het is zonde om tijd te investeren in iemand die niet past bij jouw wens.
Daarnaast is er OneWish er voor alle wensouders, ongeacht hun geaardheid of relatiestatus.

Is OneWish vergelijkbaar met een zaaddonorkliniek?

Nee. Mensen die lid worden van OneWish zijn op zoek naar iemand met wie zij samen hun kinderwens kunnen vervullen. Zij zoeken dus iemand die in mindere- of meerdere mate betrokken is. OneWish is er om een duidelijk beeld te geven van wie die ander is, waar zij naar op zoek zijn en welke waarden zij belangrijk vinden bij hun zoektocht naar een co-ouder of donor.
Daarnaast werken Nederlandse zaaddonorklinieken alleen met anonieme opspoorbare donoren (B-donoren). Bij OneWish is enkel sprake van de zogeheten C-donoren. De donor kent zijn ontvanger(s) en de ontvanger(s) kent/kennen de donor. Ook is de biologische vader (de donor) bekend voor het kind.

Waarom moet ik betalen voor OneWish?

Jouw bijdrage  is nodig om het (ongesubsidieerde) platform te hosten, informatie up-to-date te houden en te zorgen dat dit waardevolle platform blijft bestaan én groeit.

De missie van OneWish is om wensouders en donoren op persoonlijke wijze met elkaar in contact te brengen. We creëren hiermee alternatieven voor diverse kleurrijke gezinnen.

Wanneer mensen hun match hebben gevonden via OneWish, waarom besluiten zij dan niet samen een liefdesrelatie te starten en een kindje proberen te krijgen?

De gezamenlijke kinderwens is wat mannen en vrouwen doet samenkomen op OneWish. Er is echter niets wat een mogelijke (romantische) relatie tegenhoudt. Ons primaire doel is het creëren van een community voor potentieel geweldige ouders en tegelijkertijd het wegnemen van de druk om eerst een liefdespartner te moeten vinden, voordat je aan kinderen kunt beginnen. In een samenleving die in veel vormen individualistisch is, hoeft ouderschap niet iets te zijn dat je alleen doet, zelfs wanneer je geen liefdespartner hebt.

Want als zoveel mensen een kinderwens hebben en elkaar niet kunnen vinden wanneer zij er klaar voor zijn, waarom brengen we hen dan niet samen in een passende vorm? Leden kiezen bewust voor een donor of voor co-ouderschap, waarbij zij in co-ouderschap de opvoeding, zorg, financiën en het geluk dat komt kijken bij het opvoeden van een kind – samen delen.

Wat doet OneWish?

OneWish is een community van mensen met een kinderwens, maar voor wie kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Wij zijn er o.a. voor singles of koppels die hun kinderwens niet samen kunnen of willen vervullen.

OneWish creëert online een omgeving waarin wensouders geïnformeerd worden over co-ouderschap en niet-anoniem donorschap. Er zijn vele manieren om kinderen te krijgen, OneWish helpt onze leden met het vinden van iemand die zijn of haar kinderwens wil vervullen op een soortgelijke manier. We bieden een bibliotheek met medische en juridische informatie en delen ervaringen en verhalen, waardoor jij wijzer kunt worden over co-ouderschap, donorschap, familie constructies en jezelf.

OneWish brengt wensouders op een persoonlijke manier met elkaar in contact en geeft donoren een gezicht. Wensouders krijgen sturing op met wie zij hun kinderwens willen gaan vervullen. Tegelijkertijd respecteert OneWish met deze verpersoonlijking van donorschap de primaire behoefte van ieder kind om te weten uit wie zijn of haar leven voortkomt.

Wat is het verschil tussen een co-ouder en een donor?

Het belangrijkste verschil is de andere persoon die betrokken is bij de opvoeding van jouw/jullie kind. Een co-ouder is iemand die de opvoeding in kleine of grote mate deelt met een andere co-ouder. Wanneer je via OneWish een co-ouder ontmoet dan kunnen jullie ervoor kiezen om samen jullie kinderwens te vervullen, in dat geval zijn jullie óók de biologische ouder. Als co-ouders hoeven jullie geen conventionele liefdesrelatie met elkaar te hebben, ook hoeven jullie niet in hetzelfde huis te wonen. Jullie delen in afstemming wel in kleine of grote mate de opvoeding, zorg, financiële lasten en het geluk bijkomend aan de opvoeding van het kind.

Een spermadonor heeft een beperkte rol op afstand zonder opvoedende rol. Bij OneWish is enkel sprake van de zogeheten C-donoren. De donor kent zijn ontvanger(s) en de ontvanger(s) kent/kennen de donor.

Co-ouderschap zorgt over het algemeen (maar niet per definitie) voor meer steun bij de opvoeding van een kind, omdat het bestaat uit twee ouders die fysiek, financieel en emotioneel aanwezig zijn. Echter een alleenstaande ouder kan deze steun ook vinden bij iemand anders uit zijn of haar netwerk, zoals familie en vrienden. Er blijkt juist een groeiende behoefte aan het vergroten van een zorgend netwerk voor een kind, zoals vroeger gebruikelijk was.

Lees hier meer over de mogelijkheden van co-ouderschap.

Wat voor soort leden kan ik verwachten op OneWish?
  • (Single) vrouwen / wensmoeders die op zoek zijn naar een co-ouder of donor.
  • (Single) mannen / wensvaders die op zoek zijn naar een wensmoeder/co-ouder.
  • Stellen van hetzelfde geslacht die op zoek zijn naar een co-ouder of niet-anonieme donor.
  • Stellen waarbij één van de twee onvruchtbaar is, (nog) geen kinderen wil of niet méér kinderen wil.
  • Mannen die niet-anoniem spermadonor willen zijn en open staan voor een beperkte rol in het leven van het kind zonder opvoedende rol.
  • Mannen en vrouwen die op zoek zijn naar medische en juridische informatie, nieuws en verhalen over co-ouderschap en ‘niet-anoniem’ donorschap.

Let op: OneWish biedt géén mogelijkheid voor het aanbieden als- en zoeken naar een draagmoeder of eiceldonor.

Zijn de leden op OneWish onderzocht op hun gezondheid en vruchtbaarheid?

OneWish is een internet ontmoetingsplatform voor wensouders en niet-anonieme donoren. Wij zijn een technologie bedrijf opererend in de privé sfeer (het faciliteren van ontmoetingen tussen individuen). OneWish is geen kliniek , handelt niet in medisch materiaal en valt buiten de Wet Donorgegevens.
OneWish stimuleert alle leden voorafgaand aan een zwangerschapspoging om de benodigde onderzoeken te ondergaan, denk daarbij voor donoren aan een SOA- en zaadtest. Bespreek het onderwerp onderzoek & testen tijdens de kennismakingsfase met de donor, wensmoeder of wensvader.
Weet echter dat voor de meeste mensen er géén gezondheidsproblemen spelen. Als je niet verminderd vruchtbaar bent dan heb je géén hulp nodig van een kliniek of een arts om een zwangerschap tot stand te laten komen. Met zelfinseminatie met vers zaad heb je meer kans op een zwangerschap dan bij een kliniek die ingevroren zaad werkt.
Lees meer over de aanbevelingen en onderzoeksmogelijkheden bij medische informatie in de bibliotheek.